SOŠ a SOU, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353

 • Kladno, Central Bohemia, Czech Republic
  Nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno, Středočeský kraj, Česko, 272 01
 • Please, sign into your account or Register in Erasmobility to see full contact details.


 • Teacher administrator: Alena Šváchová

Overview

 • Sectors 09 Health and Welfare , 10 Services
 • Viewed 75
 • Specialising in sector 0923 Social work and counselling1013 Hotel, restaurants and catering
 • The centre is able to provide work placements for students with special needs No
 • Type of work placements Student work placementsTeacher exchanges
 • Erasmus Experience No

Organisation Description

Vizualizace školy

Škola sdružuje Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště. Hlavní účel a předmět činnosti je poskytování výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 561/2004 Sb. Každodenní činnosti je poskytováni výchovy žáků a poskytování širokého spektra vzdělávání s maturitní zkouškou nebo učebními obory v oblasti služeb a řemesel pro dívky i chlapce s ukončeným základním vzděláním. Výuka probíhá jak v budově školy, tak iv jednotlivých pracovištích odborného výcviku.
Obory s maturitní zkouškou: 78-42-M/06 Kombinované lyceum, 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 75-41-M/01 Sociální činnost, 66-41-L/01 Obchodník, 68-43- M/01 Veřejnosprávní činnost, 65-41-L/51 Gastronomie, 64-41-L/51 Podnikání a 64-41-L/51 Podnikání. Obory s výučním listem: 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-51-H/01 Prodavač a 66-52-H/01 Aranžér.
Škola zaujímá významné místo jak ve městě, tak v regionu. Je vyhledávána zájemci o studium, spolupracuje se světově známými osobnostmi, regionálními firmami jako partnerskými školami z regionu.

Organisation Photos